Teatras
Loreta Levinskaitė. Kaip ilgai tokiais surogatais Lietuvos VOBT „vaišins“ mūsų kantrią publiką

2009-02-05
Kad ir kaip to nenorėtų kultūros „ekspertai“ (na, pvz., kritikai, kultūros institucijų vadovai, save itin sureikšminę kai kurie žurnalistai ir šiaip žinovai), kultūra (siaurąja prasme) yra vieša.

Vaidas Jauniškis. Tarp reklamos ir trafaretų

2009-02-05
Į Lietuvą pirmą kartą po Nepriklausomybės atgavimo atvyko garsusis prancūzų teatras „Comedie Française“. Ir jau po pirmos spektaklio dalies gastrolės virto skandalu arba dar viena papildoma komedija, kur juoktis galėjome tik iš savęs: kas per įžeidžiantis mėgėjiškumas!

Kris­ti­na Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Kaip gi­mė pro­fe­sio­na­lus lie­tu­vių ope­ros te­at­ras
2009-02-05
Kaip gi­mė pro­fe­sio­na­lus lie­tu­vių ope­ros te­at­ras
Juo­zas Tal­lat-Kelp­ša – vie­nas žy­miau­sių XX a. pir­mo­sios pu­sės lie­tu­vių mu­zi­kos vei­kė­jų, ak­ty­vus pro­fe­sio­na­laus ope­ros te­at­ro or­ga­ni­za­to­rius, il­ga­me­tis ope­ros di­ri­gen­tas, kom­po­zi­to­rius, pe­da­go­gas, mu­zi­kas vi­suo­me­ni­nin­kas.
Mindaugas Klusas. Su kompasu - gyvo sidabro link

2009-02-05
Susitelkęs, vengiantis viešintis aktorius Rolandas Kazlas kuria poezijos monospektaklį "Geležis ir sidabras" pagal lietuvių poeto ir vertėjo Vlado Šimkaus eiles.

Jo­li­ta Linkevičiūtė. Trys di­men­si­jos vie­na­me
2009-02-05
Rau­do­na kė­dė, pa­sta­ty­ta ak­li­nai tam­sios sce­nos vi­du­ry­je, į ją nu­kreip­tas pro­žek­to­riaus la­ze­ris, tu­rė­sian­tis per­rėž­ti ant kė­dės sė­din­čio­jo/-io­sios bū­tį. Ak­to­rius/ė įei­na į žil­pi­na­mos švie­sos ova­lą ir ap­si­brė­žia ra­tą. Be krei­dos.
Audra Eglynienė. „Pamišėlio užrašuose“ – režisierių duetas
2009-02-03
Įdomus likimo posūkis: studentas tapo savo dėstytojo režisieriumi. Pakalbinome Kretingos E.Radžiaus teatro režisierių Tomą Jašinską ir jo spektaklyje „Pamišėlio užrašai“ vaidinantį dėstytoją Nerijų Gedminą.
Gražina Mareckaitė. Ar tiktai nevykęs pokštas?

2009-02-02
Žinodama apie tautiečių pamėgtą sporto šaką - skandalus, santūriai reagavau į vis naujus ir naujus Vilnius - Europos kultūros sostinės vadovių veiklos demaskavimus bei kritikos pliūpsnius, netgi užjaučiau tarp kūjo ir priekalo atsidūrusias šio istorinio, kaip atrodė, renginio organizatores.

Sigita Purytė. Palaukit, kieno čia gyvenimas?

Vilnius. 2009-01-27
Vilniaus mažojo teatro scena daugiau nei dviem valandoms virsta ligoninės palata. Joje sprendžiamas hamletiškas klausimas – būti ar nebūti. Pabaigoje turime atsakymą: galima ir nebūti. Dabar svarbiau, kieno teisė nuspręsti.

Vaidas Jauniškis. Tarp XIX ir XXI amžių

2009-01-26
Kad ir kokia nepalanki kūrėjams būtų kultūros situacija, jie vis dar kuria, nepaisydami nei dabarties mokesčių, nei dar didesnių žadamų.

Helmutas Šabasavičius. Baleto dienoraščiai: Gražuolė be konkurso

2009-01-24
Miegančiosios gražuolės konkursas Lietuvos baleto trupėje negalėtų įvykti – nuo pat premjeros 2006-ųjų pabaigoje be pamainos pagrindinį vaidmenį šiame Piotro Čaikovskio balete šokusiai Miki Hamanakai kuriam laikui sostą teko užleisti vienintelei pretendentei.

383940414243

Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės