'08
Skirtingi=vienodi

MES VISI SKIRTINGI, VISI VIENODI

Birželio 19-21 d. 20.30-23 val. ekspozicija
"Mes visi skirtingi, visi vienodi"

Projekto siekis - sudaryti palankesnes tarpkultūrinio bendradarbiavimo sąlygas, kurios padėtų naujai pažvelgti į tautinių mažumų problemas, kultūrinę savimonę ir kintantį identitetą.
Projektas orientuojasi į socialinę tautinių mažumų atstovų integraciją ir pasitelkia dirbtinai identitetą formuojančius ženklus, idiomas, prietarus, išankstines nuostatas, stereotipus kaip aktyviausiai dialogą skatinančias, provokuojančias ir pozicionuojančias priemones. Rengiant ekspoziciją viešosiose erdvėse, tikimasi patraukti Lietuvos gyventojų bei svečių dėmesį į iškeltus klausimus, šitaip pabrėžiant socialinę problemos prigimtį.

Pirmoji iš dviejų projekto dalių - meninės dirbtuvės tautinėse bendrijose, kurių metu bus surengta fotosesija su visais pageidaujančiais įsiamžinti. Ketinama portretuoti kultūrinių mažumų atstovus taip atskleidžiant žmonių tautinio identiteto ženklus, kuriuos kiekvienas sąmoningai, ar nesąmoningai siekia parodyti. Portretuojamieji bus vaizduojami kaip socialiniai vienetai, išoriškai (savo apranga, laikysena, atributika) vienaip, ar kitaip deklaruojantys savo kitatautiškumą, kadangi šiuo atveju būtent vizualios skirtybės, „kitoniškumas" formuoja asmens tapatumą. Tai kūrybinis žaidimas, kuriame standartizuota išraiškos forma (fotografuojama visu ūgiu, sklaidytoje šviesoje, neutraliame, baltame fone), rodomi jausmai ir simboliai tampa pagrindiniais meninės kalbos elementais. Visa meninių dirbtuvių metu surinkta medžiaga bei sukurti portretai bus eksponuojami bendroje parodoje. Ji vyks viešoje erdvėje, kurioje videoprojekcijomis vaizdai bus perkeliami ant pastatų sienų. Kartu su portretų projekcijomis ant pastatų tuo pat metu bus rodomi ir tekstai, funkcionuojantys ir kaip savarankiški konceptualiojo meno kūriniai, ir kaip integrali ekspozicijos dalis, padedanti aiškiau perteikti projekto idėją ir siekius.

Į viešąją erdvę orientuota projekto forma atspindi pagrindinę jo idėją - integruoti „kitoniškumo" ženklus į kasdienes patirtis, skatinti tarpkultūrinį dialogą ir ieškoti platesnių šio dialogo galimybių.

Kita projekto dalis - jaunimo stovykla, kurioje skirtingų tautybių ir religijų atstovai per muziką, kulinariją, tautosaką susipažins su kitomis kultūromis bei atviros diskusijos/apvalūs stalai, kuriose bus diskutuojama apie jaunimo migraciją ir su ja susijusiomis kultūrinėmis, prisitaikymo ir identiteto išlaikymo problemomis.

"Mes visi skirtingi, visi vienodi" projektas siekia skatinti nebijoti „kitokių", kviesdamas iš arčiau susipažinti su jaunais kitų tautybių atstovais, jų savitu kultūriniu paveldu, naikinant nepagrįstą baimę ir priešiškumą visuomenėje. Projekte dalyvaus ne tik Lietuvos gyventojai, bet taip pat su tokiais pačiais procesais susiduriantys Vokietijos, Čekijos, Lenkijos atstovai. Šis sumanymas - tai pirmas žingsnis į tolesnes diskusijas apie įvairius EU šalyse vyksiančius procesus išplečiant geografines ribas.

 

Atgal Komentarai