Informacija
Pelikso Bugailiškio premija – metų pabaigoje

2013-02-28

Nuo 1998 m. kasmet kovo 11-ąją – Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrimo dieną – įteikiama Šiaulių „Aušros“ muziejaus Pelikso Bugailiškio premija. Tais metais, kai muziejus švenčia jubiliejų, premijos įteikimas nukeliamas į metų pabaigą – ji teikiama minint P. Bugailiškio gimtadienį, kuris yra gruodžio 30 d.  Šiais metais „Aušros“  muziejui minint 90-ąsias įkūrimo metines, premija bus teikiama taip pat gruodžio mėn. Kviečiame teikti kandidatus 2013 m. Pelikso Bugailiškio premijai gauti.

1998 m. minint „Aušros“ muziejaus 75-metį, buvo paskelbta apie Pelikso Bugailiškio premijos įsteigimą. Premijos steigėjai – muziejaus įkūrėjo P. Bugailiškio žmonos giminaitė, Bugailiškių palikimo paveldėtoja vilnietė tautodailininkė Julija Daniliauskienė (1926–2009), „Aušros“ muziejus ir šiaulietis verslininkas Rimantas Belickas (1958–2003). Premijos fondas – Bugailiškių palikimo dalis ir steigėjų lėšos. Premija įsteigta vykdant P. Bugailiškio valią – jo palikimo dalį panaudoti visuomeniniais tikslais. 1998 m. vasario 2 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus R. Balzos įsakymu buvo patvirtinti Pelikso Bugailiškio Premijos nuostatai. Pagal juos Premija skiriama kiekvienais metais muziejininkams, kraštotyrininkams, mokslininkams, studentams už darbus ir veiklą muziejininkystės, kraštotyros, kultūros ir mokslo srityse bei darbus, įprasminančius P. Bugailiškio atminimą. Premiją skiria 9 asmenų Premijos skyrimo komisija, sudaryta iš premijos steigėjų ir kitų kompetentingų asmenų trijų metų laikotarpiui. Kandidatus premijai gauti siūlo mokslo, švietimo, kultūros įstaigos, „Aušros“ muziejaus taryba.

Pelikso Bugailiškio premija už Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio įsteigimą paskirta paminklotvarkininkui Egidijui Prascevičiui, paskatinamoji premija už kraštotyrinę veiklą Kurtuvėnų regioniniame parke paskirta ekologui kraštotyrininkui Vidmantui Lopetai (abi 1999 m.), premija už Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos muziejaus įkūrimą ir puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime paskirta mokytojui Jonui Krivickui (2000 m.), premija už kraštotyros darbus ir aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime paskirta dailininkui Antanui Krištopaičiui (2001 m.) premija už Užvenčio muziejaus įkūrimą ir puoselėjimą, aktyvią kraštotyros veiklą paskirta kraštotyrininkui Vaclovui Rimkui (2002 m.), premija už Lietuvos fotografijos istorijos ir filokartijos paveldo kaupimą, populiarinimą ir perdavimą „Aušros“ muziejui paskira Antanui Diliui (2004 m.), premija už ilgametę veiklą puoselėjant ir saugant kultūros paveldą paskirta paveldosaugos pradininkui Šiaulių krašte Romui Olišauskui (2005 m.), premija už ilgametį muziejinį darbą ir kraštotyros veiklą paskirta Jonui Tamuliui (2006 m.), premija už kraštotyros ir visuomeninės muziejininkystės veiklą paskirta inžinieriui, kraštotyrininkui, vienam iš „Aušros“ muziejaus padalinio – Radijo ir televizijos muziejaus – įkūrėjų Jonui Rimkevičiui (2008 m.), premija už nuopelnus tyrinėjant ir populiarinant Šiaulių krašto archeologijos ir kultūros paveldą, aktyvią visuomeninę veiklą paskirta per 30 metų šioje srityje dirbančiam archeologui Broniui Dakaniui (2009 m.), premija už nuopelnus tyrinėjant ir populiarinant Akmenės kraštą, ilgametį kraštotyros darbą paskirta daugelio kraštotyros leidinių autoriui ir sudarytojui, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė“ redaktoriui Leopoldui Rozgai (2010 m.), premija už teisėsaugos paveldo kaupimą ir populiarinimą, visuomeninių Priešgaisrinės apsaugos ir Policijos muziejų įkūrimo Šiauliuose iniciavimą, Lietuvos teismų istorijos tyrinėjimus ir leidinius paskirta teisėjui Alfredui Vilbikui (2012 m.). Premija įvertintos ir trys ,,Aušros“ muziejaus muziejininkės: Virginija Šiukščienė (2003 m.), Birutė Salatkienė (2007 m.) ir Viktorija Lozaitiene (2011 m.).

Informaciją teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza, tel. (8 41) 52 43 90.

Kulturpolis.lt

Atgal Komentarai

Kiti:
 
Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės