Mare Liberum
T.K. Kai niekas nelaukė Ramutės dorovės

2009-04-27

Vyko panelinė diskusija tema Amžinosios taikos utopija mūsų gyvenimuose ir nei panelio dalyviai, nei organizatoriai, nei susirinkusieji nelaukė dorovinės invazijos. Be abejo, ir pati diskusija ramioje VDU universitetinėje aplinkoje turėjo būti taiki. Bet toje taikioje aplinkoje niekas nesitikėjo, kad panelio dalyviai taip stokos idealizmo ir romantizmo, kas išprovokuos Ramutės Makutytės dorovinę kalbą.

O buvo taip:

Istorijos daktaras taikiai ir taikliai papasakojo apie nuolat kariavusią Europą. Anot jo, kariaujama buvo visuomet. Tik dvidešimtojo amžiaus antrojoje pusėje Europoje nekariauta, nors Balkanuose kariauta, ir dar kaip. Tiesiog nesvarbu, ar Renesansas, ar Viduramžiai, ar Švietimas – skerdynės vyko nuolatos. Tad jei iki šios diskusijos Europa kažkam asocijavosi su kultūros lopšiu, tai po istorijos daktaro pasisakymo ji ėmė panėšėti į kraujo lovį. Lyg to dar būtų maža, jautriai, idealistiškai nusiteikusiai auditorijai buvo pasakyta, kad Cezario laikais vienas kareivis vienai dienai kainavo šiuolaikinius šešis JAV dolerius, o Irake tarnaujantis JAV kareivis – tūkstančius. Tad taikos stengiamasi laikytis, nes kariauti brangu. Suprask: būtų pigiau – skerdienos turėtume daug daugiau.

***

Tuomet iš savo vietos pakilo garbaus amžiaus Ramutė Makutytė. Ilgam. O taip - iškilmingai ir ilgam. Matyt su ilgametės pedagogės patirtimi... Ramutė pareiškė, kad apie taiką galima bus kalbėti tik tada, kai bus dorovė! Ir ji papasakojo apie ant šaligatvio paauglių numestą popierių. Stovėjo trys jaunuoliai. Keikėsi, staipėsi, rūkė, ko jie tik neišdarinėjo prie autobusų stoties troleibuso stotelės. Galiausiai numetė didelį popierių. Ramutė jį pakėlė ir įmetė į šalia esančią šiukšliadėžę. Paaugliai sušuko: Ačiū! Taigi suprato, kad egzistuoja dorovingas elgesys, – padarė išvadą Ramutė Makutytė.

***

Štai filosofijos daktaras papasakojo, jog taika reikia džiaugtis. Tai, kad gyvename taikioje Europoje, – jokia duotybė. Tai – pasiekimas. Bet valstybės, skelbiančios toleranciją, jos neišsaugos, jei nesiginkluos, jei Europa bus militaristiškai silpna. Tolerancija negali toleruoti netolerancijos. Tolerancijai reikalingos tolerancinio gyvenimo sąlygos. Kai aplink siautėja fundamentalaus islamizmo virusas, ramus gyvenimas, toleruojant skirtybes, įmanomas tik apsiginklavus naikintuvais ir granatsvaidžiais. Rugsėjo 11-oji parodė, kaip greitai gali užpulti tie, kurie neapkenčia tolerancijos ir demokratijos. Taigi jei nori taikos, ruoškis karui. Lyg to dar būtų maža jautriai, idealistiškai nusiteikusiai auditorijai, buvo pridėta, jog stebuklas yra tai, kad iki šiol nėra masinio branduolinio karo. Kaip ilgai šis stebuklas tęsis – bus matyti. Tiesiog džiaukimės, kol nedriokstelėjo atominė bomba. Šiandieną taikioje Europos Sąjungos erdvėje, įsisąmoninus Holokausto baisumus, Antrojo pasaulinio karo padarinius, taika yra kasdienybės realybė. Tačiau kaip ilgai ji tęsis? Daugėja anti-semitizmo taip, tarsi nebūtų buvę koncentracijos stovyklų, tarsi nieko nebūtume išmokę. Verta atminti, jog žiaurumus vykdyti gali išsilavinęs, aukštos erudicijos Europos kosmopolitas. Tarkime Aušvice dirbo ne tik monstrai, bet ir tie, kurie prieš miegą klausėsi Bacho, skaitė Gėtę. Matyt taikos ir tolerancijos įgyvendinimui reikia dar kažko, ne tik dorovės.

Sociologijos daktarė pareiškė, jog ir taikoje vyksta daug karo: lyčių karai, karas keliuose, karjeros karas, politikų ir interesų grupių karai bei sąskaitų suvedinėjimai. Suprask: karas vyksta nuolatos. Karas taikoje.

Renginio organizatoriai uždavė klausimą: o tai gal iš viso bergždžia kalbėti apie taiką? Ar yra prasmė kalbėti apie amžinąją taiką?

Filosofas atsakė, jog tai nėra bergždžia, mat kalbėjimas apie taikos idealą atlieka pozityvią funkciją – nubrėžia politinio idealo gaires. Reikia taikos idealo, kaip absoliutaus politinio gėrio, sampratos. Reikia ir karo antiidealo, kaip absoliutaus politinio blogio, sampratos. Nieko tokio, jei realybėje to idealo nepavyks tobulai įgyvendinti, svarbu, kad žmonija turėtų orientaciją į taikos idealą. Idealas – tai moralinis kompasas. Čia kaip miške – pasiklydus kompasas rodo kur link eiti. Nieko baisaus, jei kiek nukrypsti nuo kelio, svarbu, kad eitumei reikiama linkme.

***

Ramutė Makutytė išsitraukė savo dvidešimties puslapių išleistą pamfletą, kurį vadino moksline monografija:

- Iš pensijos susitaupiau ir išsileidau savo knygą. Mokslinę knygą! Norėjau, kad komercinė leidykla išleistų, bet atsisakė. Gerai, prašau, prašau, jei taip norit, pagalvojau, jei taip jau norit, aš susitaupysiu iš pensijos ir pati išsileisiu. Ir išsileidau studiją apie dorovę ir laisvą žmogų.

Autorė priėjo prie panelio dalyvių, nužvelgė istorijos, filosofijos ir sociologijos daktarus, tėškė knygą ant stalo mestama: „Pasiskaitykite prieš pradėdami kalbėti apie taiką!“

***

Tuomet įsitraukė ir renginio fotografas. Nuleidęs fotoaparatą paklausė: o Dievas kur čia?

Istorijos daktaras atsistojo ir pasakė: „Aš pasakysiu, kur čia Dievas – jei tikėsime Bažnyčios mokslu, Dievas žmogui davė laisvą valią. Tai žmogus ir atsakingas už savo karus, o ne Dievas.“ Jis pabrėžė, kad Dievas karų nevykdo. Juos vykdo žmogus Dievo vardu.

***

Ramutė Makutytė atkreipė dėmesį, jog jos knyga – tai deficitas. Mat, kadangi pati save išleidusi, ji pati ir į knygynus ėjusi pardavimo sutarties sudaryti. Bet knygynai nepanorę jos mokslinio darbo, kurį sudaro dvi dalys po dešimt puslapių. Tad įsijautusi Makutytė nusprendė, jog toks knygynų elgesys rodo, kaip dorovės bijoma! Dorovės bijoma, o taikos norima...

***

Anot panelio diskusijoje dalyvavusio filosofo, Jungtinėse Valstijose 60-aisiais tradicinei dorovei iššūkį metė hipiai. Praktikuodami neįpareigojantį seksą, kurdami gėlių vaikų komunas, dalydamiesi žmonomis ir pajamomis, rūkydami žolę, kartodami The Beatles dainos žodžius You say you want a revolution, hipiai skelbė taikos idealą. Jie buvo prieš karą ir smurtą. Jie buvo už laisvą meilę ir taiką. Tai atvejis, kai tradicinė dorovė buvo griaunama tam, kad būtų taika...

Kaip niekas nesitikėjo ispanų inkvizicijos, taip niekas nesitikėjo hipių amoralumo ir jų amžinosios taikos idealo...

Kulturpolis.lt

 

Atgal Komentarai 1

Kiti:
 
Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės