Tarp Klaipėdos knygų
Linas Poška. Istorijos pėdsakais

2010-10-21

 

Tremtis ir rezistencija Klaipėdos rajone. - Sudarytoja Sabina Vinciūnienė. - Klaipėda: Druka, 2009. – 512 p.: iliustruota.

Knyga nagrinėjamu aspektu apžvelgia 1941-1959 metų rajono istorijos laikotarpį. Ne tik rajono: užkabinti ir dabartinėse Rietavo, Šilutės savivaldybėse vykę kovos veiksmai. Pateikti vardiniai politinių kalinių, tremtinių sąrašai. Rašoma ne tik apie kovas ir aukas. Enciklopedinio pobūdžio leidinys: aptarta ir partizanų gyvenimo kasdienybė, gyvenimas tremtyje.

Kai kurios tik paliestos temos dar laukia savo tyrinėtojų, pavyzdžiui, moterų partizanių gyvenimas miške, "savi pas svetimus" (partizanams talkinę stribai, kolūkių pirmininkai ir kiti "tarybiniai" žmonės).

Gerai parinkta gausi ikonografinė medžiaga teikia šiai akademiniu stiliumi parašytai knygai pritinkantį temai emocingumą. Pasigedau, geografiniu požiūriu, skyrelio apie partizanų ryšius su Klaipėda. O tokių būta, Klaipėdos universiteto istorikai yra krapštę temą apie Mokytojų instituto studentų ryšius su mišku.

Iš pristatomų knygų leidėjai man leido pasirinkti vieną. Tai jau kaip tik šitą ir prašysiu man duoti, nes laikau ją vertinga, o ir išleista ji yra ne tokiu jau dideliu tiražu, tik 1000 egzempliorių.

Pabaigai, iš knygos (p.404): "Kostas Gailius-Klajūnas ir Veronika Venckutė sukūrė šeimą būdami jau miške. Abu kartu ir žuvo. Atgimimo laikais, kasinėjant nurodytą vietą, tarp rastų palaikų buvo ir moters griaučiai, kuriuose įsčių srityje aptiko negimusio kūdikio liekanas".

Gargždų istorija LDK laikotarpiu. - Gargždų krašto muziejus. Sudarytojas Egidijus Miltakis, mokslinis redaktorius Vacys Vaivada. – Klaipėda: Druka, 2009. – 242 p.: iliustruota.

Tokia gera knyga turėtų būti išleista kietais viršeliais. Kuo ankstesni laikai – tuo medžiagos istorikui, ypač rašytinės, yra mažiau. Bet čia jau viskas o viskas kruopščiausiai sulasiota, nors chronologiniai rėmai baigiasi XVIII amžiumi. Vacio, vieno geriausių Lietuvos istorikų, vardas knygoje užtikrina aukščiausius akademinius standartus.

Atskirai noriu pagirti knygos dailininko darbą. Turbūt numanydamas, kad apie savo miestą norės skaityti ir žingeidūs gargždžiukai, jis pasistengė knygą padaryti dar ir gražią.

Kaip visada, rašytinėje istorijoje pėdsakus daugiausia palieka nelaimės ir konfliktai: "Teismo metu klebonui vėl buvo pareikšti nauji kaltinimai, į kuriuos teismas atsižvelgė. Klebonas turėjo atlyginti jam priklausančių galvijų padarytą žalą miestelėnų pasėliams ir sumokėti nuvarytiems nuo žemės žydams 500 timpų. Kitos paskirtos baudos rodo, kokį pobūdį įgavo šis konfliktas: 20 markių klebonas turėjo sumokėti žydui Šajui, nes jį apkandžiojo klebono šunys, tiek pat markių buvo priteista Juozui Molskui už klebono smūgį rėčiu, kurė jis sudavė berinkdamas bažnytinį mokestį (dėl smūgio nukentėjusysis apkurto)" (p. 210).

Knygos turbūt ir nebėra reikalo reklamuoti: tiražas tik tūkstantis, neabejoju, kad šviesesni gargždiškiai jau ją išpirko ir nekantriai laukia kito tomo. Bet tokia knyga turėtų būti kiekvieno gargždiškio namuose.

Kulturpolis.lt

Atgal Komentarai 2

Kiti:
 
Susiję:
 
Užsisakyk naujienas:
 
Paieška:
 
Naujienose  
Archyve  
Ieškoti:
nuo: iki:
 
 
Žymės